ไลฟ์สด (1):

ช่วยตัวเองครางสั่นลั่นห้องเลย 2 นาที 2 เดือน ที่แล้ว

ช่วยตัวเองครางสั่นลั่นห้องเลย